Logo
 
forside_menuVision og hovedstrukturMålsætningerByer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

Undervisning og pasning


Det grønlandske samfund satser på uddannelse i disse år. Her spiller kommunen en væsentlig rolle. Folkeskolerne skal have det rigtige indhold og de rigtige fysiske rammer og undervis­nings­tilbuddene skal være til stede for børn i såvel byer, bygder som på fåreholdersteder.

 

For folkeskolen gælder, at det er altafgørende for børnene og de unge, at de efter folkeskolen har samme muligheder, ligegyldigt hvor de er opvokset her i landet. Dette giver specielle udfordringer for videreudvikling af folkeskolen i små bosætninger.

 

Men lige så vigtig som skolen er pasningstilbuddene for børnene i førskolealderen. Inatsisartut­loven om pædagogisk udviklende dagtilbud til børn i førskolealderen, betyder, at der for hele kommunen kan udarbejdes en samlet plan, der ikke alene tilbyder pasning på daginstitu­tioner, men også tilbud til førskolebørn i form af forskellige aktiviteter, der skal sikre børnenes udvikling og gøre dem klar til at starte i skolen.

 

Målsætninger: 

Kommune Kujalleq ønsker 

  • At sikre folkeskolerne fysiske rammer, indhold og struktur, der til stadighed udvikles i samarbejde med hjemmene
  • At i-pads og andre elektroniske hjælpemidler inddrages og bruges i undervis­ning­en i folkeskolen for at give eleverne grundlag for at klare sig i den digitale verden
  • At folkeskolerne igennem deres undervisning skaber et solidt grundlag, for en videre udvikling på ungdomsuddannelserne.
  • At skabe synergi i uddannelsessystemet ved at samarbejde mellem institutionerne og etablere fælles faciliteter
  • At udvikle uddannelsesmulighederne for børn fra bygder og fåreholdersteder blandt andet ved etablering af fjernundervisning
  • At der udbydes pædagogisk udviklende aktiviteter i alle byer og bygder
  • At der udbydes pædagogisk udviklende aktiviteter på daginstitutionsområdet i alle byer og bygder
  • At sikre de ansatte på skoler og i børneinstitutioner attraktive arbejds- og boligforhold og dermed tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

 

Status og handlingsplaner på pasningsområdet

I de tre byer er der vuggestuer, børnehaver og i Qaqortoq desuden integrerede instituti­oner. Kun bygderne Alluitsup Paa og Narsarsuaq har daginstitutioner. Der er ikke planer om at ændre ved denne daginstitutionsstruktur.

 

Der er imidlertid en række institutioner som er forældede, nedslidte og i enkelte tilfælde udsat for skimmelsvamp. Derfor forestår der en større indsats med at få fornyet en række daginstitutioner. I den forbindelse skal det overvejes om sammenlægning af institutioner kan give en bedre institutionsbetjening.

 

Det skal løbende vurderes om byudviklingen skaber behov for nye institutioner ligesom eventuel fraflytning eller ændringer i befolkningssammensætningen kan skabe grundlag for nedlæggelser.  Der er således i de to byudviklingsområder i Qaqortoq: i A11 (Qummut) og i A5 (Allerisanngivit) udlagt arealer til fremtidige daginstitutioner således at de kan etableres når behovet er der.

 

Status og handlingsplaner på skoleområdet

Der findes byskoler med klassetrin fra 1. til 10 klasse i de tre byer. Skolerenoveringerne i Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq er med udgangen af 2016 gennemført med stærkt forbedrede bygninger som resultat. Der er stadig rekrutteringsvanskeligheder for at skaffe uddannede lærere, selv om det er lykkedes at tiltrække flere uddannede lærere især til Qaqortoq.

 

Der var i 2014 bygdeskoler i samtlige 11 bygder. I 2015 blev skolen i Saarloq nedlagt grundet elevmangel. Flere af skolerne i bygderne er også nedslidte og renoverings­krævende, hvortil kommer lave elevtal samt manglende uddannede lærere, og det skaber problemer for at opretholde en kvalificeret undervisning. De fleste bygdesko­ler ligger på mellem 5 og 20 elever. Skolerne i Igaliku og Qassimiut er dog på henholdsvis 3 og 2 elever. Endelige får 18  børn i 2016  forældreundervisning på fåreholderstederne. Kommune Kujalleq vil udarbejde en plan for skoleområdet, hvor der tages stilling til en fremtidig undervisnings­struktur, herunder for opretholdelsen af bygdeskoler.

 

Ud over folkeskolerne rummer Kommune Kujalleq også en lang række ungdoms- og videregående uddannelser. Qaqortoq er hovedbyen for uddannelserne – her findes gymnasium, handelsskole og Piareersarfiik. De er alle placeret centralt i byen syd for elven, hvor også de fleste kollegier findes. For fortsat at kunne udvikle dette uddannelses­miljø er der i kommuneplanen reserveret arealer til et Fælles Uddannelses­center, hvor uddannelsesinstitutionerne kan have fælles faciliteter og et sted for faglig udveksling mellem institutionerne.

 

I Narsaq ligger levnedsmiddelskolen INUILI, omgivet af et større kollegiekompleks.  Endvidere er ATI skolen flyttet til området. Området rummer fortsat mulighed for vækst i såvel uddannelseskapacitet som kollegier. Der findes også Piareersarfik i Narsaq.

 

I Nanortalik er Piareersarfik det eneste skoletilbud for unge efter folkeskolen.

 

 


Handelsskolen i Qaqortoq 2010

 

1. skoledagPostboks 514 • 3920 Qaqortoq • Grønland • Telefon: +299 704 100 • www.kujalleq.glarealadm@kujalleq.gl