Logo
 
forside_menuVision og hovedstrukturMålsætningerByer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

Kultur og fritid


Kultur og fritid er vigtige områder for udviklingen i kommunen. Dels er den kulturelle identitet vigtig for det enkelte menneskes selvforståelse og dels er kultur- og fritidsudbud afgørende for et områdes attraktivitet. Kultur og fritidsliv er således en sektor, der har stor betydning for en by eller bygds muligheder for at tiltrække arbejdskraft, virksom­heder og at generere økonomi. Endelig er det i kultur- og fritidslivet at den grønlandske egenart defineres. Et rigt kultur- og fritidsliv styrker den åndelige del af livet og kan være med til at fastholde aktive borgere i området og tiltrække nye. Udbuddet af kultur- og fritidsaktiviteter har endvidere stor betydning for børn og unges opvækst, herunder forebyggelse af kriminalitet, sundhed og inklusion i samfundet.

 

Kommunen skal være med til at sikre rammerne om et aktivt kultur- og fritidsliv for såvel børn, unge, voksne som ældre og handicappede.   

  

Målsætninger: 

Kommune Kujalleq ønsker

  • At støtte og styrke foreningslivet så det bliver aktivt og levende.
  • At styrke idrætslivet for såvel bredde som elite.
  • At styrke kulturlivet ved at skabe rammer for kulturelle aktiviteter – såvel inden for kunstnerisk udfoldelse (Teater, musik, dans osv), som inden for skindsyning, historiefortælling, uldbehandling og husflid.
  • At arrangere årlig kulturuge og solhvervsfestligheder med musik og teater­arrange­menter mm. i den udstrækning som økonomi og udbud giver mulighed for.
  • At udvikle den ”grønne kultur” – friluftsliv og naturvejledning, i overensstemmelse med den grønlandske kultur.
  • At styrke den kulturelle formidling gennem aktiviteter på museer, biblioteker, forsamlingshuse og idrætshaller.
  • At styrke familielivet, hvor sammenholdet mellem børn, unge, voksne og ældre bliver styrket gennem fælles kulturelle arrangementer.
  • At skabe kulturelle aktiviteter, hvor kommunens byer og bygder kommer tættere på hinanden, og hvor udveksling og videreudvikling af vores kulturelle arv og identitet får udfoldelsesmuligheder.
  • At styrke kulturelt samarbejde med venskabsbyerne i Skandinavien, Færøerne, Island, Canada og U.S.A. og ikke mindst med Inuit (ICC) 

 

Status og handlinger

De tre byer i Kommune Kujalleq rummer et rigt kultur- og foreningsliv. Fra gammel tid har forsamlingshusene været omdrejningspunktet for mange kulturelle aktiviteter. Der er forsamlingshuse i alle tre byer. I Narsaq er der desuden Agenda 21-huset og i Qaqortoq kulturhuset Puilasoq, som efter en renovering kan rumme forskellige kulturelle- og forenings aktiviteter. Endvidere arbejder kommunen på at få etableret et kulturhus i det gamle elværk ved elven i Qaqortoq. Forsamlingshusene drives som selvejende institutioner og bygger på det lokale folkelige engagement.

 

Der er Museer i alle tre byer og de varetager ud over den almindelige kulturhistoriske formidling også aktiviteter i forhold til øvrig kulturformidling, som kunstudstillinger og andre events. Også de tre by-biblioteker fungerer som brede kulturinstitutioner med andre aktiviteter end det primære bogudlån.

 

Et egentligt kunstmuseum findes ikke i Kommune Kujalleq, men kommunen har for at skabe endnu bedre rammer for kulturlivet gennem flere år arbejdet på at få etableret et ”Vandkulturhus” i Qaqortoq. Et sådant kan ud over en svømmehal, rumme såvel udstilingslokaler, biograf og halfaciliteter der er bedre egnede til kulturelle arrangementer end dem kommunen i dag råder over. Der er på baggrund af en arkitektkonkurrence i 2009 udpeget et vinderprojekt, som siden er søgt finansieret, men uden held. Derfor arbejdes der nu også med andre ideer til et egentligt kulturhus i kommunen. 

 

Idrætslivet har også fysiske rammer som sportshaller, lokaler på skolerne samt fodboldba­ner(grus) i de tre byer. Der er endvidere en mini-hal i Alluitsup Paa. I 2010 blev Grønlands første kunstgræsbane indviet i Qaqortoq og den har betydet et stort løft for aktiveringen af unge i forhold til fodbold. Kommunen støtter fortsat bestræbelser på at få store kunst­græs­baner i alle tre byer og hvis det er muligt også kunstgræsbaner i større bygder.

 

Fritidsaktiviteter på havet har også stor betydning i Sydgrønland. Der er bådforeninger i de tre byer og kommunen understøtter i planlægningen havnefaciliteter til fritidsbåde. Der er i Qaqortoq endvidere en kajakforening med klubhus på havnen og kajaksejladsen holdes således i live, som en populær fritidsbeskæftigelse og som kulturbærende aktivitet.

 

Der er ungdoms- /fritidsklubber i de tre byer og Alluitsup Paa. Det er her kimen til et aktivt kulturliv lægges. Det er blandt andet i forbindelse med klubberne, at det rige musikliv blandt de unge i Sydgrønland udspiller sig. Aftenskolerne i de tre byer og enkelte bygder dækker endvidere et behov for fritidsundervisning og i høj grad kulturel udfoldelse som musik, skindsyning, stenslibning og dans.

 

I bygderne er kultur- og fritidsaktiviteter koncentreret omkring skolerne og servicehusene. Enkelte bygder har også forsamlingshuse og de fleste bygder har fodboldbaner. 

 

Den internationale dimension i kultur- og fritidslivet varetages i vid udstrækning gennem venskabsby-samarbejdet. De tidligere tre kommuner havde et veludviklet venskabsby­sam­arbejde som Kommune Kujalleq har overtaget og tilpasset den nye kommune. Der foregår således skoleudvekslinger mellem de unge i de gamle venskabsbyrelationer og på kulturområdet sker der udveksling blandt kunstnere, kor og andre udøvende. 

 

 Fodboldskole i Narsaq

 

Forårskoncert GUPostboks 514 • 3920 Qaqortoq • Grønland • Telefon: +299 704 100 • www.kujalleq.glarealadm@kujalleq.gl