Logo
 
forside_menuVision og hovedstrukturMålsætningerByer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

Om planen


Kommuneplanlægning

 

Kommunerne i Grønland skal jævnfør Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse udarbejde en kommuneplan, som dækker hele kommunens areal.

Kommuneplanen skal tages op til revision i hver valgperiode og bliver således revideret hvert 4. år. Planen skal have en tidshorisont på 12 år. der kan løbende udarbejdes tillæg til kommuneplanen når der er behov.

 

Det overordnede formål med en kommune plan er:

1) at naturen beskyttes,

2) at der gennemføres en for samfundet hensigtsmæssig fordeling mellem det åbne land og menneskeskabte anlæg,

3) at landets arealer udnyttes i henhold til planlægning, der fremmer en erhvervsmæssig, social og miljømæssigt gunstig udvikling,

4) at befolkningen inddrages i planlægningen af arealanvendelsen, og

5) at dispositioner i henhold til nr. 1 til 4 samordnes inden for rammerne af den fysiske og økonomiske planlægning.

 

Loven rummer en oversigt over hvilke emner kommuneplanen skal behandle, samt efter hvilken procedure planen skal udarbejdes. Kommuneplanen for Kommune Kujalleq er en "bred" kommuneplan hvilket vil sige at planen afspejler samtlige kommunens forvaltningsområder og ikke kun det der er beskrevet i loven som krav. Det skal også understreges at kommuneplanen ikke rummer en direkte handlingspligt. Kommuneplanen angiver rammerne for eventuelle projekter - hvor en realisering af projekterne sker i andet regi - det kan være i kommunalbestyrelsen, hos borgere eller i private virksomheder.

 

Som det fremgår af formålet for kommuneplanlægning, er det centralt, at befolkningen inddrages i planlægningen. Det betyder blandt andet, at der skal afholdes offentlige høringer om forslagene til kommuneplaner og kommuneplanændringer. Det hedder i loven at forslag til kommuneplaner (og ændringer) skal fremlægges til offentlig høring i mindst 6 uger og at de endeligt vedtagne planer skal offentliggøres.

”Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010 om planlægning og arealanvendelse” kan ses her: lov_om_planlaegning_nr_17 2010_dk.mht (54.2 KB)

 

Øvrige begrænsninger i arealanvendelsen

Klausulerede zoner, fredninger og andre planforudsætninger, der har deres hjemmel andre steder end i Lov om arealanvendelse og planlægning, fremgår kun af kommuneplanen i det omfang de foreligger i en tilgængelig digitaliseret form (fra de pågældende Departementer og konsessionerede selskaber). Det betyder at en række begrænsninger i arealan­vendelsen ikke fremgår af kommuneplanen. De vil dog uanset om de fremgår af kommuneplanen eller ej, indgå i sagsbehandlingen for den konkrete arealanvendelse. Kontakt kommunens tekniske forvaltning for nærmere oplysninger indtil disse zoner er indlagt i den digitale kommuneplan.

 

Arkitekt Birger Lilja Kristoffersen

Planchef - Kommune Kujalleq

 


Dyrnæs ved Narsaq

Nybyggeri i QaqortoqPostboks 514 • 3920 Qaqortoq • Grønland • Telefon: +299 704 100 • www.kujalleq.glarealadm@kujalleq.gl