Logo
 
forside_menuVision og hovedstrukturMålsætningerByer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

Det åbne land


Grønland er kendt for sin storslåede og rene natur. Men naturen i Grønland er også truet. Dels er der miljøpåvirkninger fra den øvrige industrialiserede verden som påvirker os og dels vil udviklingen af det grønlandske samfund – fabriksanlæg, minedrift, dyrehold, fiskeri og transport - også kunne belaste miljø og natur, hvis ikke der tages højde for eventuelle risici i den kommunale planlægning.

En ren natur er af stor værdi for såvel lokalbefolkning som besøgende, derfor skal kommunen i sin planlægning sikre en bæredygtig udvikling. 

 

Målsætninger:

Kommune Kujalleq ønsker

  • at naturessourcen i Sydgrønland, såvel på land som i havet, bevares som grundlag for lokalbefolkningens aktiviteter såvel erhvervsmæssigt som rekreativt,
  • at miljøbelastningen ved erhvervsmæssige aktiviteter begrænses, herunder retablering af naturområder efter aktivitetens ophør – feks efter minedrift,
  • at naturen gøres tilgængelig for turismeudvikling uden at den lider overlast,
  • at opførelse af fritidshytter o.l i det åbne land sker således, at de landskabelige og naturmæssige værdier respekteres,
  • at udvikle landbrug, skovdrift og naturbeskyttelse,
  • at udviklingen i Kommune Kujalleq skal bidrage til nedbringelsen af CO2 udledningen.

 

Områdeinddeling og bestemmelser

Grønlands Selvstyre offentliggjorde i april 2011 et landsplandirektiv for kommunernes planlægning og arealadministration i det åbne land. 

Dette Landsplandirektiv rummer områdeudpegninger og bestemmelser for arealanvendelsen i  det åbne land i hele Grønland og derfor også for Kommune Kujalleq. Landsplandirektivet har dannet grundlag for dette afsnit af kommuneplanen. I kommuneplanen er der sket en præcisering af bestemmelserne for de enkelte områder og der er oprettet enkelte nye områder.

Landsplandirektivet og denne kommuneplan opdeler det åbne land i fem kategorier: K-områder  til fritidshytter og sommerhuse, L-områder til rekreative anlæg, M-områder til landbrug (fårehold mm), N-områder til tekniske anlæg og O-områder som friholdte områder. 


 

 Postboks 514 • 3920 Qaqortoq • Grønland • Telefon: +299 704 100 • www.kujalleq.glarealadm@kujalleq.gl