Logo
 
forside_menuVision og hovedstrukturMålsætningerByer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

Hytter og sommerhusområder


Områder til fritidshytter og sommerhuse m.v.

(K-områder)

Områder til fritidshytter og sommerhuse m.v. er karakteriseret ved at være udlagt til fritidshytter og sommerhuse, og disse delområder må ikke omfatte anvendelse til helårsbeboelse. I delområderne kan der i begrænset omfang etableres turisthytter samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på delområdets overordnede anvendelse som område til fritidshytter og sommerhuse m.v.

Kendetegnet ved områder til fritidshytter og sommerhuse m.v. er, at de enkelte hytter skal ligge forholdsvis frit og, at der ikke skal ske nogen form for ’bydannelse’ i disse områder. Derfor skal al aktivitet knyttet til arealudnyttelse være i tilknytning til de enkelte hytter. Der kan etableres anlæg, som kan anvendes til aktivitet af erhvervsmæssig karakter i form af for eksempel tørrestativ, rygeovn, havebrug og lignende. Disse anlæg skal etableres i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Nedlagte bygder, der anvendes som områder til fritidshytter og sommerhuse m.v. er på nogle punkter undtaget fra nogle af de nævnte forhold, hvilket nævnes i følgende afsnit.

 

Bebyggelse

Hytter skal som udgangspunkt  opføres med minimum 60 meter til nærmeste nabohytte.

Fritidshytter og sommerhuse må opføres i maksimum 1½ etage, hvilket svarer til en etage med udnyttet tagetage. Fundamenter må maksimum have en højde på 40 cm ved laveste sokkeldel, for derved at begrænse den samlede bygningshøjde. Hytter skal løbende vedligeholdes, så de ikke virker unødigt skæmmende på omgivelserne.

 

 

Trafik- og forsyningsanlæg

Der kan i områder til fritidshytter og sommerhuse m.v  anlægges grusveje, kørespor, stier og anløbsbroer men ikke øvrige fælles tekniske forsyningsanlæg som kloak-,el- eller vandforsyning

Tekniske forsyningsanlæg må kun etableres som små selvstændige anlæg i umiddelbar tilknytning til den enkelte hytte. Det kan eksempelvis være generatorer samt solceller eller andre anlæg til energiproduktion. Desuden må alle mindre anlæg kun etableres, så de ved anvendelse ikke er til gene for naboer med støj, røg, lugt, rystelser eller på anden vis.
Postboks 514 • 3920 Qaqortoq • Grønland • Telefon: +299 704 100 • www.kujalleq.glarealadm@kujalleq.gl