Logo
 
forside_menuVision og hovedstrukturMålsætningerByer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

Dyrehold og jordbrug


Områder til landbrug, herunder fårehold. (M-områder)

Områder udlagt til landbrug, fåreholdersteder, havbrug, skovbrug, m.v. er kendetegnet ved en overordnet anvendelse til bebyggelse, anlæg og anden intensiv arealanvendelse i tilknytning til nævnte aktiviteter og de omkringliggende arealer knyttet hertil. Med andre ord kan der etableres bebyggelse, anlæg og anden intensiv arealanvendelse i henhold til erhverv, der baserer sig på udnyttelse af levende ressourcer.

Der kan ikke etableres andre former for erhverv i disse delområder.

 

Byggeri og anlæg i områder udlagt til landbrug, fåreholdersteder, havbrug, skovbrug, m.v. er i mange tilfælde kendetegnet ved at være store enkeltstående bebyggelser med tilknyttede anlæg, der vil være afhængig af forsyning med infrastruktur og teknisk forsyning. Det kan være i form af gode transportmuligheder. Derfor er der mulighed for etablering af denne forsyning i tilknytning til bebyggelse og anlæg i disse delområder.

 

Der er ved kommuneplanrevisionen i 2017 udlagt ni lokaliteter til nye fåreholdersteder. Det er dels lokaliteter der tidligere har været anvendt til fårehold og dels nye lokaliteter som findes egnede.

 

Der kan i begrænset omfang være fritidshytter, sommerhuse samt fangsthytter og overlevelseshytter, så længe antallet ikke ændrer på delområdernes overordnede anvendelse.

 

Bebyggelse

De eneste krav, der er til bebyggelsen i områder udlagt til landbrug, fåreholdersteder, havbrug, skovbrug, m.v., er, at der skal være mindst 60 meter til en nyopført hytte fra områdets erhvervsmæssige bebyggelse. Desuden skal hytter opføres med minimum 60 meters indbyrdes afstand.

 

Trafik- og forsyningsanlæg

Der kan anlægges anløbsbroer, veje, kørespor eller stier i tilknytning til anlæg og bebyggelse i disse delområder.

Der kan også etableres tekniske forsyningsanlæg, herunder anlæg til el, vand, tele og kloakering til de enkelte delområders lokale forsyning.

Etablering af anlæg til ferskvandsindvinding og spildevandsudledning samt større energiforsyningsanlæg må kun ske efter tilladelse fra Naalakkersuisut.
Postboks 514 • 3920 Qaqortoq • Grønland • Telefon: +299 704 100 • www.kujalleq.glarealadm@kujalleq.gl