Logo
 
forside_menuVision og hovedstrukturMålsætningerByer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

Byplaner


På de følgende sider redegøres der for de enkelte byer og bygders hidtidige udvikling og de fremtidige muligheder og planer.

 

For hver by og bygd er der under menuen "Delområder" foretaget en opdeling af hele byen / bygden i delområder med forskellig anvendelse. Delområderne vises som kortudsnit fra NunaGIS. For hvert delområde er der i tekst angivet bestemmelser for hvordan den fremtidige anvendelse kan foregå. Kommuneplanens bestemmelser er grundlaget for hvilke arealtildelinger kommunen kan udstede. En arealtildeling må ikke være i strid med kommuneplanen. I menuen "Stort kort" kan de restriktive zoner ses. 

 

For nogle delområder er der ud over overordnede bestemmelser udarbejdet detaljerede bestemmelser. Det fremgår sidst i de overordnede bestemmelser, om der er udarbejdet sådanne detaljerede bestemmelser. I denne kommuneplan for Kommune Kujalleq foreligger de detaljerede bestemmelser udelukkende i form af tidligere udarbejdede lokalplaner. Disse har med denne kommuneplans vedtagelse status som detaljerede bestemmelser.


Qaqortoq fra "Prinsessen"


Qassimiut

 


Postboks 514 • 3920 Qaqortoq • Grønland • Telefon: +299 704 100 • www.kujalleq.glarealadm@kujalleq.gl