Logo
 
Vision og hovedstrukturMålsætningerByer og bygderDet åbne landArealtildelingerArkiv & LinksNye planer i høring - AKTUELT

Arealtildeling

Der skal søges om arealtildeling inden et areal tages i anvendelse. Det være sig til permanent anvendelse til byggeri, ledningsanlæg, haver, færdselsarealer o.l. eller til midlertidigt oplag af både, containere o.l.

 

Teknisk Forvaltning står for administrationen af arealtildelinger inden for hele Kommune Kujalleq, såvel i byer, bygder, som i det åbne land.

 

Du kan søge om arealtildeling her.

 

Vejledning til NIN, Grønlands arealregister, for ansøgere

 

Du kan også henvende dig i Teknisk Forvaltning, så vil de hjælpe dig med at udfylde skemaet.

Alle arealansøgninger som kan have nabointeresse udsendes i 14 dages nabohøring umiddelbart efter modtagelse. Det sker i form af et A4 ark der oplyser om, anvendelse og beliggenhed/afgrænsning (kortudsnit).

Arealansøgninger af almen interesse, nybyggeri, større tekniske anlæg, anvendelsesskift o.l. offentliggøres. Det betyder modsat at ejerskifter, kloakledninger, terrasser, haveanlæg o.l. ikke offentliggøres.

 

Arealansøgninger som er i overensstemmelse med plangrundlaget og hvor der ikke har været indsigelser i nabohøring eller offentlighedsperiode tildeles administrativt. Finder forvaltningen imidlertid at en arealtildeling er i strid med plangrundlaget eller hvis der har været indsigelser forelægges sagen for teknisk udvalg.

 

Arealtildelinger til midlertidige oplag - både, containere o.l. administreres af teknisk forvaltning. Der foretages nabohøring samt høring af andre interessenter (Nukissiorfiit, Tele m.fl) hvis oplaget kan have genevirkninger for disse.

 

Fra 1. januar 1997 overtog kommunerne drift- og vedligeholdelse af hovedkloakkerne. Disse arbejder samt udbygning af kloaknettet udliciteres for hver enkelt opgave. Ved ønske om kloakering skal Tekniks Forvaltning søges om arealtildeling og opgravningstilladelse.

 

Postboks 514 • 3920 Qaqortoq • Grønland • Telefon: +299 704 100 • www.kujalleq.glarealadm@kujalleq.gl